ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot petycji
Zgodnie z ustawą przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.
 
Petycje - podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).
 
Nadawca petycji
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycję można złożyć w interesie:- publicznym- podmiotu wnoszącego petycję- innego podmiotu, za jego pisemną zgodą. 
 
Składanie petycji
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego                  z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;- wskazanie przedmiotu petycji;- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
  • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Rozpatrywanie petycji
Petycja po jej złożeniu jest oceniana pod kątem formalnym i prawnym.
Jeśli spełni warunki określone w ustawie, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przesyłana do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Miłki w celu jej rozpatrzenia.
Zgodnie z ustawą petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
O sposobie rozpatrzenia nadawca petycji będzie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
Wnoszenie petycji do Wójta Gminy Miłki lub Rady Gminy Miłki
  • osobiście: Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, Sekretariat - pokój nr 8
  • pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Miłki, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki;
  • pocztą elektroniczną na adres:
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3
ustawy o petycjach)
Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1
1. Szulc-Efekt sp. z o.o.
2. GPD Agency sp. z o.o. Sp.k.
Rozpatrzenie prośby dot. przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programuu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 22.03.2016 12.04.2016 - odpowiedź w formie elektronicznej
2.
1. Szulc-Efekt sp. z o.o.
2. Fundacja PlasticsEurope Polska,
Petycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci). 31.10.2016 30.01.2017 - odpowiedź w formie elektronicznej
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: CS Data wytworzenia informacji: 2016-04-04
Osoba, która odpowiada za treść: MJ Data wprowadzenia do BIP 2016-04-04 15:15:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-04 15:15:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-12-01 14:46:16
Artykuł był wyświetlony: 1316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu