ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Miłki informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie nowe ujednolicone wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.
Nowe druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Podatki i opłaty lokalne.
  • Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. 
  • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej Informacji lub Deklaracji - zastosowanie będą miały dotychczas obowiązujące wzory informacji i deklaracji wynikające z Uchwały Rady Gminy w Miłkach.
Nowe formularze mogą być składane w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej. Wybór formy złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.
Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019.1104 z dnia 14.06.2019 r.)
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. 2019.1105 z dnia 14.06.2019 r.)
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. 2019.1126 z dnia 17.06.2019 r.).
 
WZORY FORMULARZY
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami
Osoby fizyczne:
IN-1  Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2  Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3  Załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników
 
Osoby prawne:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2  Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
PODATEK ROLNY
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku rolnego obowiązujące od 01.07.2019 r. z załącznikami
 
Osoby fizyczne:
IR-1  Informacja o gruntach
ZIR-1  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2  Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3  Załącznik do IR-1 - dane pozostałych podatników
 
Osoby prawne:
 DR-1  Deklaracja na podatek rolny
 ZDR-1  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 ZDR-2  Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 
PODATEK LEŚNY
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego obowiązująca od 01.07.2019 r. z załącznikami
 
Osoby  fizyczne:
IL-1  Informacja o lasach
ZIL-1  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2  Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3  Załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników
 
Osoby  prawne:
DL-1  Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2  Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść: DT Data wprowadzenia do BIP 2019-07-10 13:36:22
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-07-10 13:36:24
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-07-10 13:36:24
Artykuł był wyświetlony: 294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr VI.36.2019 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru Dz. Urz. 2019.1222 z dn. 6.03.2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2019-03-06
Osoba, która odpowiada za treść: RG Data wprowadzenia do BIP 2019-03-06 11:42:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-06 11:42:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-06 11:43:13
Artykuł był wyświetlony: 453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr VI.35.2019 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz. Urz. 2019.1221 z dn. 6.03.2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2019-03-06
Osoba, która odpowiada za treść: RG Data wprowadzenia do BIP 2019-03-06 10:26:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-06 10:26:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-06 10:27:05
Artykuł był wyświetlony: 457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Rada Gminy Miłki nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego od 1 ha na 2019 rok, która zgodnie
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 19 października 2018 roku wynosi - 191,98 zł za 1 m³ (M.P.2018.1005).
Podatek leśny od 1 ha wynosi 42,2356 zł.
2. Rada Gminy Miłki nie obniżyła ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2019 rok, który zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku wynosi - 54,36 zł za 1 dt (M.P.2018.1004).
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 wynosi - równowartość pieniężną 2,5 q żyta- 135,9000 zł.
Podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 wynosi
- równowartość pieniężną 5 q żyta- 271,8000 zł.
3. Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok zawarte są w Uchwale Rady Gminy Miłki Nr III.18.2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 5317
4. Stawki podatku od środków transportowych obowiązują w 2019 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Miłki Nr XVII.110.2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść: DT Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 15:50:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 15:50:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 15:50:57
Artykuł był wyświetlony: 670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Rady Gminy Miłki nr III.18.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść: DT Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 15:48:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 15:48:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 15:49:21
Artykuł był wyświetlony: 660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Rady Gminy Miłki nr XVI.106.2015 w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść: DT Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 15:39:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 15:39:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 15:47:32
Artykuł był wyświetlony: 665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Rady Gminy Miłki nr XLII.226.2014 w sprawie określenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść: DT Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 15:37:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 15:37:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 15:38:36
Artykuł był wyświetlony: 651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Rady Gminy Miłki nr XVI.102.2015 w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść: DT Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 15:35:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 15:35:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 15:36:59
Artykuł był wyświetlony: 658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Rady Gminy Miłki nr XVI.103.2015 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru (Dz. Urz. 2015.4545 z dn. 4.12.2015 r.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 15:34:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 15:34:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-06 10:18:26
Artykuł był wyświetlony: 665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Rady Gminy Miłki nr XVI.110.2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. 2015.4828 z dn. 10.12.2015 r.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-12-17
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 15:32:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 15:32:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 15:33:08
Artykuł był wyświetlony: 659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu