ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dla Mieszkańców Gminy Miłki.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo zgodnie z nową ustawą wójt do dnia 31 maja każdego roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Debata nad raportem odbędzie się 26 czerwca  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miłkach podczas X sesji Rady Gminy Miłki.
 
W debacie nad raportem mogą zabrać głos mieszkańcy gminy. Osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie nad raportem muszą złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Miłki pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy przekazać do dnia poprzedzającego sesję. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Miłki zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
Barbara Mazurczyk
Wójt Gminy Milki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść: BM Data wprowadzenia do BIP 2019-05-30 14:45:21
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-05-30 14:46:34
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-05-30 14:46:34
Artykuł był wyświetlony: 1287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat z dnia 20.05.2019 w sprawie wody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-21
Osoba, która odpowiada za treść: PUKR Data wprowadzenia do BIP 2019-05-21 09:37:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-21 09:37:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-21 09:39:28
Artykuł był wyświetlony: 1915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść: KM Data wprowadzenia do BIP 2019-05-17 13:09:14
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-05-17 13:09:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-21 09:40:46
Artykuł był wyświetlony: 1925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej sesji - 22.05.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść: RG Data wprowadzenia do BIP 2019-05-16 12:05:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-16 12:05:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-16 12:05:45
Artykuł był wyświetlony: 2217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat z dnia 17.04.2019 w sprawie wody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść: JO Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 14:01:03
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 14:03:02
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-04-18 13:46:02
Artykuł był wyświetlony: 4371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej sesji - 24.04.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść: JD Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 12:29:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 12:29:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 12:30:26
Artykuł był wyświetlony: 4386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram dostawy wody transportem kołowym do celów gospodarczych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PUKR Data wytworzenia informacji: 2019-04-09
Osoba, która odpowiada za treść: PUKR Data wprowadzenia do BIP 2019-04-09 10:14:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-09 10:14:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 14:09:31
Artykuł był wyświetlony: 5144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga! Bakterie coli!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga!
Komunikat z dnia 08.04.2019 r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Giżycku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Miłki zaopatrującego miejscowości: Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Kleszczewo, Kleszczewo osada, Lipińskie, Lipowy Dwór, Marcinowa Wola, Miłki, Paprotki, Przykop, Ruda, Rydzewo, Staświny, Staświny osada, Wierciejki (gmina Miłki), Szczepanki (gm. Wydminy) stwierdzono bakterie Escherichia coli oraz bakterie grupy coli.
WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA!
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U. z 2017 r. poz. 2294).
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
Mieszkańcy w/w miejscowości będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez beczkowozy oraz wodę butelkowaną.
Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwanie toalet.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PK Data wytworzenia informacji: 2019-04-08
Osoba, która odpowiada za treść: PK Data wprowadzenia do BIP 2019-04-08 12:52:41
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-04-08 12:53:12
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-04-08 15:30:32
Artykuł był wyświetlony: 5264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko dn. 10.12.2018 r.
WG.6620.26.2018
 
INFORMACJA
Na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),  
 
STAROSTA GIŻYCKI informuje
 
o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali na obszarze obrębów geodezyjnych: Bielskie, Czyprki, Danowo, Jagodne Wielkie, Kleszczewo, Konopki Małe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Marcinowa Wola, Miechy, Paprotki, Staświny, Wyszowate, jednostki ewidencyjnej gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Celem prac jest : dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków EGiB poprzez aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków dla wybranych jednostek ewidencyjnych, do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 t.j. z późn. zm), na podstawie materiałów z zasobu geodezyjnego, danych posiadanych przez inne urzędy i jednostki które stanowią treść ewidencji gruntów i budynków oraz włączenie tej bazy do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), poprawę jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków wyszczególnionych w projektach modernizacji , w ramach projektu nr RPWM.03.01.00-28-0033/17, pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego upoważnieni zostaną pracownicy dwóch firm:
  1. GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
  2. PROGIS Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko,
wyłonionych w wwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej „Pzp”przez zamawiającego Powiat Giżycki.
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 7d pkt 1) i art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 t.j.ze zm.)
 
Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku przy ul. Gen. Józefa Zajączka 2.
Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz Urzędu Gminy Miłki, a także ogłoszenie jej w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym.
W związku z przyszłymi skutkami podatkowymi niniejszego opracowania, apeluję do właścicieli nieruchomości o czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji oraz zapoznanie się z nową dokumentacją w trakcie wyłożenia projektu.
Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami art. 24a ust. 6-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne informuję, że:
  1. osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
  2. właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych – przedsiębiorcom, jednostkom organizacyjnym, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  3. kto wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą – podlega karze grzywny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: RS Data wytworzenia informacji: 2019-03-14
Osoba, która odpowiada za treść: RS Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 14:46:10
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 14:47:20
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 14:47:20
Artykuł był wyświetlony: 6872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej sesji - 20.03.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2019-03-14
Osoba, która odpowiada za treść: JD Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 13:05:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 13:05:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 13:06:15
Artykuł był wyświetlony: 6872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu