ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Szanowni Państwo,

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 marca 2019 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Miłki w pok. nr. 109 odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w związku z usługą Twój e-PIT.
 
Serdecznie zapraszamy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: AF Data wytworzenia informacji: 2019-02-18
Osoba, która odpowiada za treść: AF Data wprowadzenia do BIP 2019-02-18 12:04:12
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-02-18 12:04:15
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-02-18 12:04:15
Artykuł był wyświetlony: 4333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla właścicieli trzody chlewnej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: BK Data wytworzenia informacji: 2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść: BK Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 13:11:12
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 13:11:29
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-02-05 13:11:29
Artykuł był wyświetlony: 4465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza w Giżycku zaprasza mieszkańców gminy Miłki na bezpłatny wyjazd w dniu 10 lutego 2019 roku (niedziela) o godz. 8.00 spod budynku Urzędu Gminy Miłki do Ostródy na wystawę maszyn rolniczych ,,Mazurskie AGRO SHOW” . Szczegóły wyjazdu dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Miłki pod nr. tel. 87 421 10 60. Termin zgłoszeń upływa dnia 06.02.2019 r. do godz. 14.30

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: AF Data wytworzenia informacji: 2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść: AF Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 10:04:48
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 10:04:53
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-02-05 10:04:53
Artykuł był wyświetlony: 4346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GIŻYCKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.
 
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) wprowadza zmiany zasad i formy udzielania pomocy od 1 stycznia 2019 roku. 
W 2019 roku w Powiecie Giżyckim działać będą 2 Punkty: pierwszy Punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej prowadzony przez powiat, drugi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
prowadzony przez organizację pozarządową zlokalizowany w 4 miejscach.
 
 
Pomoc będzie realizowana w następujących miejscach i godzinach:
 
 
I Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku    
                                                                                                      
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki),
11-500 Giżycko
 
Porad udzielają:
adwokaci i radcy prawni  
Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 11.30-15.30
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-12.00  
 
 
 
                                     II Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacjach                               
Ośrodek Kultury
w Miłkach
ul. Szkolna 1B,
11-513 Miłki
Urząd Miasta 
i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn
Urząd Gminy 
w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10,
11-612 Kruklanki
Urząd Gminy 
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy
Punkt prowadzi: 
Stowarzyszenie 
„Inicjatywa Na Rzecz Praw 
i Ochrony Obywateli” 
ul. A. Mickiewicza 14/1 
10-509 Olsztyn
Porad udzielają:
 radca prawny
 mgr prawa
Punkt prowadzi: 
Stowarzyszenie 
„Inicjatywa Na Rzecz Praw 
i Ochrony Obywateli” 
ul. A. Mickiewicza 14/1 
10-509 Olsztyn
Porad udzielają:
 radca prawny
 mgr prawa
Punkt prowadzi: 
Stowarzyszenie 
„Inicjatywa Na Rzecz Praw 
i Ochrony Obywateli” 
ul. A. Mickiewicza 14/1 
10-509 Olsztyn
Porad udzielają:
 radca prawny
 mgr prawa
Punkt prowadzi: 
Stowarzyszenie 
„Inicjatywa Na Rzecz Praw 
i Ochrony Obywateli” 
ul. A. Mickiewicza 14/1 
10-509 Olsztyn
Porad udzielają:
 radca prawny
 mgr prawa
Dni i godziny otwarcia: Dni i godziny otwarcia: Dni i godziny otwarcia: Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.00-14.00 Wtorek 9.30-13.30 
Piątek 9.30-13.30
Środa 9.00-13.00 Czwartek 8.00-12.00
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej o w punkcie prowadzonym przez organizacje pozarządową odbywać się będzie w następujący sposób: w każdej lokalizacji tj. w Rynie, w Miłkach, w Kruklankach i Wydminach każdego dnia przez 4 godziny będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.
 
Kto jest osobą uprawnioną  od 1 stycznia 2019 roku, sposób wykazywania uprawnienia
 
  1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Umawianie terminów wizyt
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod następującymi numerami:
· na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Giżycku tel. 87 429 10 89 
· na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego 
w 4 miejscach /każda gmina zapisuje na wizyty odbywające się na jej terenie/ tj.:
Ryn tel.  87 429 39 60
Wydminy tel. 87 421 00 19
Kruklanki tel. 87 421 70 02
Miłki tel. 87 421 10 60
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać  się będzie poza kolejnością. 
 
 
Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc: 
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku obejmuje:
 
  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub”
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,lub”
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata,radcy prawnego,doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: AF Data wytworzenia informacji: 2019-02-01
Osoba, która odpowiada za treść: AF Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 13:21:21
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 13:21:39
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 08:41:40
Artykuł był wyświetlony: 3036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: AGS Data wytworzenia informacji: 2019-01-25
Osoba, która odpowiada za treść: AGS Data wprowadzenia do BIP 2019-01-28 08:14:06
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 08:20:08
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-03-28 08:44:40
Artykuł był wyświetlony: 3363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej sesji - 31.01.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2019-01-24
Osoba, która odpowiada za treść: JD Data wprowadzenia do BIP 2019-01-24 13:01:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 13:01:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-24 13:02:05
Artykuł był wyświetlony: 3516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 8.2018 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 22 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Miłki i ogłoszenia kalendarza wyborczego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: AT Data wytworzenia informacji: 2019-01-22
Osoba, która odpowiada za treść: AT Data wprowadzenia do BIP 2019-01-22 14:35:28
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-01-22 14:36:24
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-01-22 14:36:24
Artykuł był wyświetlony: 2936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Miłki w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Miłki i ogłoszenia kalendarza wyborczego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2019-01-08
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2019-01-08 10:27:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-08 10:27:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-08 10:28:05
Artykuł był wyświetlony: 3830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szanowni Państwo,

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Miłki rozpoczęła rekrutację do projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, który obejmuje realizację bezpłatnych szkoleń mających na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu do wyczerpania wolnych miejsc.
Mieszkańcy mają do wyboru sześć modułów. Każdy z nich będzie dotyczył odrębnej tematyki: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci", „Moje finanse i transakcje w sieci", „Działam w sieciach społecznościowych", „Tworzę własną stronę internetową (blog)"oraz Rolnik w sieci” 
Każde ze szkoleń trwa 12 godzin zegarowych (2-3 dni).
Projekt skierowany jest do osób, które nie maja stałego dostępu do internetu lub wystarczającej wiedzy i umiejętności korzystania z usług elektronicznych.
Szkolenia odbywać się będą od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r.
Więcej informacji o projekcie i możliwości zgłoszenia uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Miłki (pok. 103 - sekretariat), pod numerem tel. 87 421 10 60 lub pod adresem e-mail: .
Zapraszamy !

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: MJ/PK Data wytworzenia informacji: 2019-01-03
Osoba, która odpowiada za treść: MJ/PK Data wprowadzenia do BIP 2019-01-03 11:18:13
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 11:18:47
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-01-03 11:18:47
Artykuł był wyświetlony: 4164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA!!!

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z chwilowym brakiem możliwości realizacji zadania pod nazwą Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie nie będzie możliwości korzystania z punktu zlokalizowanego w Miłkach, Kruklankach, Wydminach, Rynie.
Zainteresowanych zapraszamy do korzystania z punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5 pokój 20.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: AF Data wytworzenia informacji: 2018-12-31
Osoba, która odpowiada za treść: AF Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 07:00:30
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 07:00:34
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 07:00:34
Artykuł był wyświetlony: 3990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu