ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2019 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-07-24
Osoba, która odpowiada za treść: AP Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 10:52:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 10:52:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-27 09:13:00
Artykuł był wyświetlony: 10159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 26.07.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-07-24
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 10:51:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 10:51:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 10:51:59
Artykuł był wyświetlony: 10045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy Miłki 17.07.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-07-13
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 10:06:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 10:06:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 10:06:45
Artykuł był wyświetlony: 9955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-07-10
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 12:33:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 12:33:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 12:33:37
Artykuł był wyświetlony: 9912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan kontroli placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan kontroli placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu poprzedziła analiza
w wyniku której ustalono, że w pierwszej kolejności kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu, które w roku poprzednim nie były kontrolowane.
 
Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 58. ustawy Prawo Przedsiębiorców, zgodnie
z którym organ kontrolny nie przeprowadza kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ.
 
OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:
-upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłkach,
w razie potrzeby w asyście funkcjonariuszy Policji
 
DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI (art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,
- tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
- faktury zakupu napojów alkoholowych,
- książka kontroli
 
DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:
- protokół kontrolny,
- inne (w razie potrzeby).
 
INNE UWAGI:
1. czynności kontrolne poprzedza przygotowanie i wysłanie do przedsiębiorców pisemnych zawiadomień o kontroli (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo Przedsiębiorców),
2. przygotowanie upoważnień dla zespołu kontrolującego dany punkt sprzedaży,
3. przygotowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli,
4. pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 i ustawy Prawo Przedsiębiorców),
przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 57 i art 50 ust. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców),
kontrolę wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli (art 51 ustawy Prawo Przedsiębiorców).
 
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w 2013 r.
 
Przeprowadzono 20 kontroli placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PK Data wytworzenia informacji: 2018-06-25
Osoba, która odpowiada za treść: MM Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 07:25:33
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 07:25:59
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 07:25:59
Artykuł był wyświetlony: 10856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy Miłki 27.06.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-06-13
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 07:24:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 07:24:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 07:24:38
Artykuł był wyświetlony: 11082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy Miłki 18.06.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-06-13
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 07:23:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 07:23:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 07:23:44
Artykuł był wyświetlony: 10570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy Miłki 30.05.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 12:37:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 12:37:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 12:38:09
Artykuł był wyświetlony: 9710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ "ETAP I, III I IV"

Akapit nr 1 - brak tytułu

http://7cudowmazur.pl/299-ogloszenie-mpr-roboty-budowlane

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PK Data wytworzenia informacji: 2018-04-26
Osoba, która odpowiada za treść: WJM Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 14:46:37
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 14:46:42
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 14:46:42
Artykuł był wyświetlony: 10882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy Miłki 24.04.2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2018-04-18
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 12:55:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 12:55:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 12:56:42
Artykuł był wyświetlony: 7208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu