ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/112/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Miłki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-18 08:21:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2016-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2016-11-18 08:21:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-18 08:21:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-18 08:22:04
Artykuł był wyświetlony: 639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-18 08:09:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2016-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2016-11-18 08:09:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-18 08:09:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-18 08:09:56
Artykuł był wyświetlony: 645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 96.2016 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-26 09:08:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2016-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2016-10-26 09:08:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-26 09:08:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-08 13:42:31
Artykuł był wyświetlony: 676 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 95.2016 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/112/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Miłki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-20 09:34:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2016-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2016-10-20 09:34:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-20 13:30:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-20 13:30:54
Artykuł był wyświetlony: 704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 78.2016 WÓJTA GMINY MIŁKI z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI.132.2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2016-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-29 13:27:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2016-08-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2016-08-29 13:27:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-08-29 13:27:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-08-29 13:27:48
Artykuł był wyświetlony: 787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 74.2016 z dn. 16.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXI.132.2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2016-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-16 13:45:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2016-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2016-08-16 13:45:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-08-16 13:45:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-08-16 13:46:10
Artykuł był wyświetlony: 795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 66.2016 z dn. 25.07.2016 w sprawie przeprowadzenia konultacji społ. - nadanie statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Miłki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-25 15:42:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: CS Data wytworzenia informacji: 2016-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: AF Data wprowadzenia do BIP 2016-07-25 15:42:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-07-25 15:45:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-07-25 15:56:20
Artykuł był wyświetlony: 897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 65.2016 z dn. 25.07.2016 w sprawie przeprowadzenia konultacji społ. - podział sołectwa Lipińskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-25 15:40:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: CS Data wytworzenia informacji: 2016-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: AF Data wprowadzenia do BIP 2016-07-25 15:40:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-07-25 15:41:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-07-25 15:57:16
Artykuł był wyświetlony: 890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie konsultacji społecznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-03 14:49:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miłki, 03 luty 2016 r.
          
                                                                                   Sołtysi/Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, Mieszkańcy Gminy Miłki
                                                                                   Szanowni Państwo,
 
                     Uprzejmie informuję, iż w podanych poniżej terminach odbędą się konsultacje społeczne w ważnych dla gminy sprawach. Bardzo proszę o udział w konsultacjach oraz powiadomienie zainteresowanych konsultacjami mieszkańców.
 
1.    dnia 11 lutego 2016 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Miłki (sala konferencyjna)
  1. o godz. 15:00- konsultacje dotyczące map bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Gminy Miłki na lata 2016-2020.
  2. o godz. 16:00- konsultacje dotyczące wieloletniego programu rozwoju gminy Miłki-strategii gminy Miłki.
 
2.    w dniu 15 lutego 2016 r. (poniedziałek)
            o godz. 16:00- konsultacje dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miłki.
 
3.    w dniu 17 lutego 2016 r. (środa)
  1. o godz. 17:00 drugie spotkanie dotyczące map bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Gminy Miłki na lata 2016-2020.
  2. o godz. 16:00 – drugie spotkanie dotyczące wieloletniego programu rozwoju gminy Miłki-strategii gminy Miłki.
4.    w dniu 18 luty 2016 r. (czwartek)
       o godz. 16:00 w sali Ośrodka Kultury- drugie spotkanie dotyczące wprowadzenia zmian
       w Statucie Gminy Miłki
 
Bardzo proszę o niezawodne przybycie.
                      
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: SC Data wytworzenia informacji: 2016-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: JM Data wprowadzenia do BIP 2016-02-03 14:49:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-02-03 14:50:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-02-03 14:50:25
Artykuł był wyświetlony: 1306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Strategii Gminy Miłki 2016 - 2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-03 12:24:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Miłki  Zarządzeniem Nr 13.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące wieloletniego programu rozwoju gminy Miłki - strategii gminy Miłki dokumentu pn. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2016 - 2020
 
Termin konsultacji: od dnia 5 lutego 2016 r. do dnia 22 lutego 2016 r.
 
Forma
  1. ankiety, której wzór określa Załącznik nr 2,
  2. otwartego spotkania z mieszkańcami gminy w dniu 11 lutego 2016 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miłki o godz. 16:00.
  3. otwartego spotkania z mieszkańcami gminy w dniu 17 lutego 2016 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miłki o godz. 16:00.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 22.02.2016 roku drogą mailową, faxem lub pocztą tradycyjną, na załączonym formularzu ankiety na adres: Urząd Gminy Miłki ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, Fax: 87 421 10 07, e-mail:
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie całej gminy.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bogdan Bojarski – Kierownik Referatu Rozwoju i Spraw Komunalnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyla informację: SC Data wytworzenia informacji: 2016-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: BB Data wprowadzenia do BIP 2016-02-03 12:24:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-02-03 12:28:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-02-10 08:21:10
Artykuł był wyświetlony: 1372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu