ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Agnieszka Franke
 
Telefon:                   87 421 10 60
Fax. :                       87 421 10 07
Pokój:                      9
E-mail:                     
 
Zadania:
1.  obsługa organizacyjna sekretariatu oraz przygotowanie i obsługa spotkań organizowanych przez Wójta.
 1. przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,
 2. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
 3. sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielania,
 4. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 5. przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów i poczty elektronicznej,
 6. prowadzenie dziennika korespondencji pism przychodzących i wychodzących,
 7. udzielanie informacji interesantom, wydawanie im odpowiednich formularzy i druków.
 8. przyjmowanie interesantów i organizowanie ich kontaktów z wójtem lub sekretarzem lub kierowanie do właściwych merytorycznie referatów lub stanowisk pracy,
 9. prenumerata czasopism oraz kompletowanie codziennej prasy oraz ewidencjonowanie (zasobów bibliotecznych) książek zamawianych do urzędu.
 10. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków i petycji poprzez:
  1. rejestrowanie wnoszonych ustnie bądź pisemnie skarg, wniosków i petycji a następnie przekazywanie ich wskazanemu przez Wójta podmiotowi,
  2. kompletowanie odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje przygotowane przez referaty lub stanowiska,
 11. prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i w celach prywatnych pracowników urzędu oraz książki kontroli zewnętrznych,
 12. obsługa centrali telefonicznej, faksu, poczty elektronicznej,
 13. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i tablic, (zamawianie, ewidencjonowanie, rozdział i kasowanie, ustalanie treści, wydawanie, zwroty, ewidencja),
 14. gospodarka drukami - zamawianie i rozdysponowywanie,
 15. wywieszanie i zdejmowanie ogłoszeń, dbanie o aktualność informacji i estetykę tablic ogłoszeń urzędu,
 16. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, rejestru umów i zamówień publicznych,
 17. nadzorowanie oflagowania budynku urzędu w dni świąt państwowych i narodowych oraz lokalnych uroczystości,
 18.   wydawanie druków delegacji wyjazdów służbowych i prowadzenie ewidencji delegacji,
 19.   sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zadań powierzonych na stanowisku,
 20. założenie i prowadzenie teczek zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 21. planowanie i przygotowywanie zamówień zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawą Prawo zamówień publicznych, - prowadzenie dokumentacji z postępowania o zamówienia publiczne – w zakresie rzeczowo właściwym powierzonych zadań,
 22. założenie i prowadzenie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt następujących teczek:
1)   rejestr skarg, wniosków i petycji,
2)   rozpatrywanie skarg i wniosków i petycji,
3)   ewidencja  pieczęci i stempli,
4)   ewidencja prenumerowanych dzienników i czasopism,
5)   gospodarka formularzami i drukami,
6)   ewidencja zasobów bibliotecznych,
7)   ewidencja delegacji służbowych,
8)   rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
9)   ewidencja wpływów specjalnych i wartościowych,
10) ewidencja korespondencji pism przychodzących i wychodzących,
11) ewidencja faktur,
12) ewidencja szkoleń,
13) prowadzenie rejestru dokumentów podanych do publicznej wiadomości poprzez       wywieszanie na tablicy ogłoszeń,
14) prowadzenie Gminnego Rejestru Umów,
15) prowadzenie Gminnego Rejestru Zamówień Publicznych.
 1. udostępnianie w formie elektronicznej do powszechnego wglądu zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B, w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PW Data wytworzenia informacji: 2015-01-12
Osoba, która odpowiada za treść: PW Data wprowadzenia do BIP 2015-01-12 13:01:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 13:01:24
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 15:51:46
Artykuł był wyświetlony: 1347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu