ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-10-17 Zarządzenie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny obręb geodezyjny Staświny 75.2019 Obowiązujący
2 2019-10-08 Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 73.2019 Obowiązujący
3 2019-09-27 Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż ruchomości 69.2019 Obowiązujący
4 2019-09-26 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania operatorów spraw obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 66.2019 Obowiązujący
5 2019-09-20 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania zespołu do wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy Miłki 64.2019 Obowiązujący
6 2019-09-20 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji do ds. wyceny ruchomości i sprzętu znajdującego się w zasobach Gminy Miłki 63.2019 Obowiązujący
7 2019-09-16 Zarządzenie Wójta w sprawie założeń i wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących uchwalaniu projektu budżetu Gminy Miłki na 2020 rok 61.2019 Obowiązujący
8 2019-09-02 Zarządzenie Wójta w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 54.2019 Obowiązujący
9 2019-04-08 Zarządzenie Wójta w sprawie procedury postępowania na wypadek skażenia lub pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Miłki 30.2019 Obowiązujący
10 2019-01-30 Zarządzenie Wójta Zarządzenie Wójta Gminy Miłki w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Miłki 11.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu