ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT GIŻYCKI

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-12 13:30:35 przez Paweł Kusznerczuk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień
 
 1. Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Uzależnień ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki. Czynny w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 18.30. Podmiot prowadzący – Gmina Kruklanki.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki,
  tel. 87 4281801.
 3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie /w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki,
  tel. 87 4281801.
 4. Konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym  świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.00 – 17.00, czwartek 17.00 -19.00 – grupa wsparcia / grafik godzin w 2018r., godziny porad
  w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336,
  e-mail: /.
 5. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, w którym przyjmują specjaliści z zakresu przemocy tj. terapeuta ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, psycholog, terapeuta ds. pracy z rodziną, pomoc prawna, trener więzi rodzinnych (tel. GOPS 87 4210115).
 6. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Wydminach – przyjmuje specjalista: terapeuta d/s uzależnień
  (tel. GOPS w Wydminach 87 4210115, tel. Urzędu Gminy w Wydminach
  87 4210019 ).
 7. Komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych  - Urząd Miasta i Gminy Ryn, tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 8. Zespół Interdyscyplinarny - Urząd Miasta i Gminy Ryn (przeciwdziałanie przemocy) tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 9. Punkt konsultacyjny – psycholog kliniczny, terapeuta  - Urząd Miasta i Gminy Ryn (konsultacje dla osób używających substancji psychotropowych i osób z problemem alkoholowym), tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  zapewnia poradnictwo terapeutyczne świadczone przez NZOZ Poradnię Terapii Uzależnień w formie indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób skierowanych przez PCPR.
 
Poradnictwo dla bezrobotnych, doradztwo zawodowe  
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki,
  tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo dla bezrobotnych tj. w ramach edycji
  dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z doradcą zawodowym.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy doradztwo zawodowe  dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
Poradnictwo psychologiczne
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki,
  tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo psychologiczne tj. w ramach edycji
  dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania
  z psychologiem.
 2. Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych, konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze) świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej,
  ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko w poniedziałek w godz. 12.00 – 14.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty,
  pod numerem  tel. 87 429 10 89 świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie –świadczy poradnictwo psychologiczne,
  tel. 87 4218030.
 
Poradnictwo pedagogiczne
 1. Poradnictwo pedagogiczne  w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych
  od alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.30 – 17.30
  / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 2. W placówkach szkolnych na terenie gminy Wydminy działają pedagodzy szkolni – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  tel. 87 4210028.
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie świadczy poradnictwo pedagogiczne
  tel. 87 4218030.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy pomoc pedagogiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
Poradnictwo prawne
 1. Kompleksowa pomoc prawna dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko
  w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00, w środę w godz. 15.00 – 18.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty,
  pod numerem tel. 87 4291089 - świadczy poradnictwo prawne realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
  i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony prawa lokatorów dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
Porady z zakresu pomocy społecznej
Świadczą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach,
ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.
 
Interwencja Kryzysowa
W ramach interwencji kryzysowych na terenie Gminy Wydminy działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach.
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  - zakres: poradnictwo konsumenckie
Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Giżycko, miasta
i gminy Ryn oraz gminy Wydminy, Kruklanki, Miłki. Starostwo Powiatowe
w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58 w. 52.
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku, znajdujący się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5  prowadzony przez Powiat Giżycki działa w poniedziałek w godz. 8.00 -12.00, we wtorek w godz. 8.00 -12.00,
w środy w godz. 11.30 -15.30, w czwartek w godz. 8.00 – 12.00, w piątek w godz. 8.00 – 12.00. Zapisy na wizyty odbywają się pod numerem 87 -  4291089.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową pod nazwą: Stowarzyszenie „Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli”
z siedzibą w Olsztynie zlokalizowany w 4 miejscach  tj.: w poniedziałek w Miłkach
w Ośrodku Kultury w godz. od 10.00 do 14.00, w środę Kruklankach w Urzędzie Gminy w godz. od 9.00 do 13.00, w czwartek w Wydminach  Urzędzie Gminy
w godz. od 8.00 do 12.00, we wtorek i piątek w Rynie w Urzędzie Miasta i Gminy
w godz. od 9.30 do 13.30). Każda gmina prowadzi zapisy do nieodpłatnej pomocy prawnej obywającej się na jej terenie: Kruklanki 87 421 70 02, Miłki 87 421 10 60, Ryn 87 429 39 60, Wydminy tel. 87 421 00 19.
 
Listę przygotowano m. in. w oparciu o dane otrzymane z gmin z terenu Powiatu Giżyckiego.
Zastrzega się, że podane informacje mogą być uzupełniane i  ulegać zmianie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: MK Data wytworzenia informacji: 2019-03-12
Osoba, która odpowiada za treść: MK Data wprowadzenia do BIP 2019-03-12 13:30:33
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-03-12 13:30:35
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-03-12 13:30:35
Artykuł był wyświetlony: 5835 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI