ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
121 2013-11-07 2013-11-15 09:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem w ramach realizacji projektu pn.: Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 1 (DOC, 380.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 2 (DOC, 300 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 3 (DOC, 306 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 4 (DOC, 298.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 5 (DOC, 301.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOC, 494.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOC, 302 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawców (DOC, 300.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zm. 12.11.2013 (DOC, 302 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 1 zm. 12.11.2013 (DOC, 382 KiB)
 • Załącznik Nr 3 12.11.2013 (DOC, 552.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dnia 12.11.2013 (DOC, 301 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dnia 12.11.2013 (PDF, 291.2 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie wykonawców (PDF, 305.7 KiB)
 • Odpowiedź 2 na zapytania wykonawców (PDF, 341.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zm. nr 2 - 12.11.2013 (DOC, 302 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 753.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 777.6 KiB)
122 2013-11-05 2013-11-13 14:00:00 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ (PDF, 1016 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • DRUK NR. 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 406.5 KiB)
 • DRUK NR. 2 - UMOWA (PDF, 1.4 MiB)
 • Wynik (PDF, 310.1 KiB)
123 2013-09-20 2013-09-30 11:00:00 Wymiana stolarki okiennej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie 18.09.2013 (DOC, 270.5 KiB)
 • SIWZ 18.09.2013 (DOC, 274 KiB)
 • Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 18.8 MiB)
 • Załącznik 2 Druk nr 1 Formularz Oferty (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik 2 Druk Nr 2 (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik 2 Druk Nr 3 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOC, 87 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 515.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 692.6 KiB)
 • Zmiana Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia (DOC, 18.8 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 356.2 KiB)
124 2013-09-16 2013-09-24 11:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym rozstrzygnięty
 • SIWZ 16.09.2013 (DOC, 576 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 300 KiB)
 • Załącznik 2 Druk nr 1 Formularz Oferty (DOC, 290 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 2 (DOC, 421.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 3 (DOC, 419.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 4 (DOC, 423.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 430.7 KiB)
125 2013-09-12 2013-09-20 09:00:00 Bankowa obsługa budżetu gminy Miłki oraz jej jednostek organizacyjnych od 01.10.2013 r. do 30.09.2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Druk 1 (PDF, 683.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Druk 2 (PDF, 214.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Druk 3 (PDF, 265.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Druk 4 (PDF, 277.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 200.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 284.6 KiB)
126 2013-08-12 2013-08-26 13:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego wraz z ich serwisem oraz szkolenia Beneficjentów końcowych w ramach realizacji projektu pn.: „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 12.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOC, 386.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 1 (DOC, 313.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 1A (DOC, 327.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 2 (DOC, 300.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 3 (DOC, 308 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 4 (DOC, 299.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 5 (DOC, 306.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 6 (DOC, 300 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 7 (DOC, 303 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 504.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zmiana 14.08.2013r (DOC, 418 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 14.08.2013. (DOC, 298 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zmiana 19.08.2013r (DOC, 301 KiB)
 • zm. 19.08.2013 Załącznik nr 3 (DOC, 507.5 KiB)
 • Odpowiedź 1 na zapytania wykonawców (PDF, 6.4 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 512.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 21.08.2013. (DOC, 206.5 KiB)
 • Odpowiedź 1 na zapytania wykonawców pkt 44 modyfikacja 21.08.2013 (DOC, 207 KiB)
 • Odpowiedź 2 na zapytania wykonawców (DOC, 187 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zmiana 21.08.2013r (DOC, 303 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy (PDF, 345.3 KiB)
127 2013-06-07 2013-06-12 10:00:00 ZAMÓWIENIE NA ARTYKUŁY BIUROWE 2013 rozstrzygnięty
 • ZAMÓWIENIE NA ARTYKUŁY BIUROWE 2013 (DOC, 155.5 KiB)
 • ZAMÓWIENIE NA ARTYKUŁY BIUROWE 2013 (PDF, 970.3 KiB)
 • Wynik (PDF, 410.5 KiB)
128 2013-05-24 2013-07-19 13:00:00 Usługi pomocnicze dla Straży Gminnej związane z wykroczeniami drogowymi rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu Usługi pomocnicze dla Straży Gminnej związane z wykroczeniami drogowymi (PDF, 163.9 KiB)
 • Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 2.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 493 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 1 (DOC, 439 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 2 (DOC, 418.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 3 (DOC, 419.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 4 (DOC, 423.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 5 (DOC, 428 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 6 (DOC, 426 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 7 (DOC, 429 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 469 KiB)
 • SIWZ zatwierdzony 22.05.2013 (PDF, 18.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 6.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tekst jednolity) (PDF, 11.3 MiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 94.2 KiB)
 • Załącznik 1 a Projekt detekcji ruchu Staświny (PDF, 9.8 MiB)
 • Załącznik 1 a STWiORB STAŚWINY (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 a przedmiary Staświny (RAR, 339.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 Druk 1 zmiana 26.06.2013 (DOC, 435.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 zmiana 26.06.2013 (DOC, 465 KiB)
 • Załącznik nr 1 zmiana 26.06.2013 (PDF, 349 KiB)
 • odpowiedź Nr 1 na zapytanie wykonawcy (DOC, 431 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszeniav (PDF, 96.4 KiB)
 • Odpowiedź 2 na zapytanie wykonawcy (PDF, 2.4 MiB)
 • Modyfikacja odpowiedzi 2 na zapytania wykonawcy z dnia 12.07.2013v (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia (PDF, 76.7 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 328.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 108.9 KiB)
129 2011-06-06 2011-06-20 10:00:00 przetarg na nadzór inwestorski przy budowie drogi rozstrzygnięty
 • zaproszenie do złożenia oferty (DOC, 34 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 33.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyniku (DOC, 40 KiB)
130 2011-06-01 2011-06-17 12:30:00 Przetarg nieograniczony ustny na Sprzedaż samochodu pożarniczego Mercedes-Benz rozstrzygnięty
 • Dok.2. Zarządzenie o sprzedaży samochodu (DOC, 27 KiB)
 • Dok.3. Regulamin przetargu (DOC, 42.5 KiB)
 • Dok.4 Projekt.Umowa na sprzedaz_samochodu (DOC, 30.5 KiB)
 • Zdjecia.Merc.Benz. (ZIP, 865.9 KiB)
 • Dok.1. Ogłoszenie (DOC, 33.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu