ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
21 2018-04-25 2018-05-10 10:00:00 Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego w Miłkach w toku
 • Ogłoszenie CWE 25.04.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • siwz CWE 25.04.2018 (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik A formularz oferty (DOCX, 21.8 KiB)
 • Załącznik B wzory ofert (DOCX, 30.5 KiB)
 • Załacznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik D wzór umowy CWE (DOCX, 53.6 KiB)
 • Załącznik 1 do D - projekt (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 1 do D - przedmiar (PDF, 166.6 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 1 (DOC, 156 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 2 (DOC, 78 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 3 (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 4 (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 5 (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 6 (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 7 (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 8 (DOCX, 25.2 KiB)
 • Odpowiedź nr 1 na zapytania wykonawców (PDF, 37.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 51.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyb CWE (PDF, 51.2 KiB)
22 2018-04-17 2018-04-23 12:00:00 Zapytanie o cenę Promocja świetlic www, Promocja projektu Modernizacja infrastruktury socjalnej w Gminie Miłki w toku
 • Zapytanie o cenę Promocja świetlic www (PDF, 194.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 21.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 62.2 KiB)
23 2018-04-06 2018-04-23 10:00:00 Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego w Miłkach w toku
 • ogłoszenie CWE 6.04.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • siwz CWE 6.04.2018 (PDF, 2.2 MiB)
 • 3. Załącznik A formularz oferty (DOCX, 21.5 KiB)
 • 4. Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 28.3 KiB)
 • 5. Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • 6. załącznik D wzór umowy CWE (DOCX, 53.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do D CWE (ZIP, 2 MiB)
 • Odpowiedź nr 1 na zapytania wykonawców (PDF, 72.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 53.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.5 KiB)
24 2018-03-29 2018-04-16 10:00:00 Zakup i dostawa artykułów biurowych w toku
 • Ogłoszenie Artykuły Biurowe 2018 (PDF, 79.1 KiB)
 • Oferta i zestawienie art. biurowych (PDF, 77.3 KiB)
 • Umowa zakupu artykułów biurowych 2018 (PDF, 51.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 32.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 41.4 KiB)
25 2018-03-15 2018-04-05 10:00:00 Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego w Miłkach w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • 3. Załącznik A formularz oferty (DOCX, 21.5 KiB)
 • 4. Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 28.6 KiB)
 • 5. Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • 6. Załącznik D wzór umowy (DOCX, 53.7 KiB)
 • Załącznik 1 do D - projekt (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 1 do D - przedmiar (PDF, 166.6 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 1 (DOC, 156 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 2 (DOC, 78 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 3 (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 4 (DOC, 64.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 5 (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 6 (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 7 (DOC, 55.5 KiB)
 • Załącznik 1 do D - SST 8 (DOCX, 25.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 30.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39.7 KiB)
26 2018-03-08 2018-03-15 10:00:00 Budowa pomostu rozbieralnego w m-ści Jagodne Wielkie dz 149/1 na jeziorze Jagodne Wielkie dz. 262 rozstrzygnięty
 • Zapytanie (PDF, 50.4 KiB)
 • Projekt (ZIP, 2.4 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 52.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.4 KiB)
27 2018-03-06 2018-03-21 11:00:00 Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 3.9 MiB)
 • 3. Załącznik A formularz oferty (DOCX, 20.2 KiB)
 • 4. Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 25.1 KiB)
 • 5. Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • 6. załącznik D wzór umowy CAE (DOCX, 45.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do D CAE (ZIP, 1.2 MiB)
 • Odpowiedź nr 1 na zapytania wykonawców (PDF, 160.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 58.8 KiB)
 • 10. Zawiadomienie o wyborze oferty Modernizacja Centrum Administracyjno-Edukacyjne (PDF, 58.8 KiB)
28 2018-02-27 2018-03-14 10:00:00 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na cele mieszkalne wraz z przebudową i adaptacją powierzchni strychu na cele mieszkalne w Kleszczewie 11 gm. Miłki w toku
 • II siwz Kleszczewo (PDF, 2 MiB)
 • II ogłoszenie Kleszczewo (PDF, 1.2 MiB)
 • 3. Załącznik A formularz oferty (DOCX, 21.4 KiB)
 • 4. Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 28.5 KiB)
 • 5. Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • 6. załącznik D wzór umowy Kleszczewo11 (DOCX, 54.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do D (ZIP, 5.7 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 59.1 KiB)
 • Zawiadomienie - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.9 KiB)
29 2018-01-24 2018-02-09 11:00:00 Remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją budynków świetlic w miejscowości Rydzewo i Marcinowa Wola w toku
 • 1. Ogłoszenie 509188-N-2018 o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • 1.1 Ogłoszenie 500017918-N-2018 o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.1 KiB)
 • 2. SIWZ Świetlice 22.01.2018 (PDF, 2 MiB)
 • 3. Załącznik A formularz oferty (DOCX, 20.3 KiB)
 • 4. Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 25.2 KiB)
 • 5. Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • 6. załącznik D wzór umowy Świetlice (DOCX, 45.2 KiB)
 • Załącznik 1 do D Dokumentacja Rydzewo (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załączniki 1 do D Dokumentacja Marcinowa Wola (ZIP, 3.6 MiB)
 • 10. Sesja otwarcia ofert 9 lutego 2018 r. (PDF, 75.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze ofert (PDF, 77.3 KiB)
30 2018-01-24 2018-02-09 10:00:00 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na cele mieszkalne wraz z przebudową i adaptacją powierzchni strychu na cele mieszkalne w Kleszczewie 11 gm. Miłki w toku
 • siwz Kleszczewo 11 (PDF, 3.8 MiB)
 • ogłoszenie Kleszczewo 11 (PDF, 1.2 MiB)
 • 3. Załącznik A formularz oferty (DOCX, 21.4 KiB)
 • 4. Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 28.5 KiB)
 • 5. Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • 6. załącznik D wzór umowy Kleszczewo11 (DOCX, 54.7 KiB)
 • Zał. nr 1 do D (ZIP, 5.7 MiB)
 • Odpowiedź nr 1 na zapytania wykonawców (PDF, 65.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 67.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 40.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu