ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
41 2017-11-22 2017-11-27 14:00:00 Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miłki oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 01.12.2017 do 30.11.2019 w toku
 • 1. Zapytanie ofertowe (PDF, 452.5 KiB)
 • 2. Formularz ofertowy (PDF, 105.3 KiB)
 • 3. Informacje dodatkowe (PDF, 39.5 KiB)
42 2017-11-16 2017-11-24 09:00:00 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki w toku
 • 7. SIWZ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki 16 listopada 2017 (DOC, 264 KiB)
 • 7. SIWZ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki (PDF, 1.6 MiB)
 • 8. Załącznik 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOC, 91.5 KiB)
 • 9. Załączniki Nr 23456789 do SIWZ (DOC, 104.5 KiB)
 • 10. Zalacznik 10 Projekt Umowy (DOC, 60 KiB)
 • 11. Odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 123.3 KiB)
 • 14. Sesja otwarcia ofert 24 listopada 2017 r (PDF, 62 KiB)
 • 17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dowóz uczniów do szkół 28.11.2017 (PDF, 38.8 KiB)
43 2017-11-09 2017-11-17 09:00:00 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki oraz nieodpłatne przewozy w ramach miesięcznego limitu kilometrów. unieważniony
 • 2. SIWZ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki 9 listopad 2017 r. (DOC, 265.5 KiB)
 • 2. SIWZ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki 9 listopad 2017 r. PDF (PDF, 1.5 MiB)
 • 3. Załącznik 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOC, 93.5 KiB)
 • 4. Załączniki Nr 23456789 do SIWZ (DOC, 105 KiB)
 • 5. Zalacznik 10 Projekt Umowy (DOC, 61.5 KiB)
 • 6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 29.3 KiB)
44 2017-10-31 2017-11-14 10:00:00 Zaproszenie do wzięcia udziału w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji pt. "Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych" w Miłkach w toku
 • Zaproszenie (PDF, 200.4 KiB)
 • Załączniki (DOC, 60 KiB)
 • Pytania (PDF, 72.1 KiB)
 • Inf. z sesji otwarcia ofert (PDF, 66.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 75.7 KiB)
45 2017-10-16 2017-10-20 15:00:00 usługa szkoleniowa w dziedzinie rozwoju osobistego CPV 80570000-0, w ramach projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania RPWM,11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 w toku
 • zapytanie_ofertowe (DOC, 144 KiB)
 • zapytanie_ofertowe_wzor — na catering (DOC, 113 KiB)
 • zapytanie_ofertowe_wzor — na przewóz osób (DOC, 112.5 KiB)
46 2017-10-10 2017-10-24 10:00:00 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym dot. Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. miejscowości Staświny w toku
 • Uchwała Rady Gminy (PDF, 361.9 KiB)
 • Oferta Cenowa (PDF, 143.5 KiB)
 • Zaproszenie do wzięcia udzialu w postępowaniu przetargu (PDF, 136.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 76.4 KiB)
47 2017-10-09 2017-10-09 12:37:00 Umowa in house. Gmina Miłki: Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych w latach 2017 - 2019 w toku
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 124.5 KiB)
48 2017-10-03 2017-10-16 10:00:00 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji pt. "Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu" plaży gminnej przy jez. Miłkowskim, działek nr 11/2, 12, 12/1, 9/1, 15, 17 16/1, 17 położonych w miejscowości Miłki w toku
 • Zaproszenie do przetargu (PDF, 164.8 KiB)
 • Załącznik 1 (DOCX, 20.7 KiB)
 • Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego (PDF, 45.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 46.1 KiB)
49 2017-09-22 2017-09-30 10:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 847.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Zarządzenie Nr 78.2017 (PDF, 55 KiB)
 • Załącznik A (DOCX, 307.9 KiB)
 • Załącznik B (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik C (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącziki Rb (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 53.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 48.9 KiB)
50 2017-09-21 2017-10-03 10:00:00 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym pt."Termomodernizacja budynku w ośrodka zdrowia" w toku
 • Oferta cenowa (PDF, 135.9 KiB)
 • Zaproszenie do wzięcia udzialu w przetargu (PDF, 169.8 KiB)
 • Inf.z sesji otwarcia ofert (PDF, 61 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu