ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
51 2017-09-06 2017-09-22 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N w toku
 • ogłoszenie Wyszowate (PDF, 1.2 MiB)
 • siwz 09 2017 Wyszowate (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik A formularz oferty (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik D (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załącznik E (ZIP, 4.4 MiB)
 • Odpowiedź nr 1 na zapytanie wykonawców (PDF, 51.8 KiB)
 • Odpowiedź nr 2 na zapytanie wykonawców (PDF, 56.4 KiB)
 • Informacja w sprawie otwarcia ofert (PDF, 60.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 46.8 KiB)
52 2017-08-08 2017-08-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Archeologiczne ratowniczo-wyprzedzające badania wykopaliskowe w miejscowości Paprotki gm. Miłki" w toku
 • 1.Zapytanie ofertowe (PDF, 44.9 KiB)
 • 2.Decyzja konserwatora (PDF, 183.1 KiB)
 • 3.Mapka sytuacyjna (PDF, 185.5 KiB)
 • Sprostowanie do zapytania ofertowego (PDF, 39.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 52.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 52.8 KiB)
53 2017-07-31 2017-08-16 11:00:00 Gmina Miłki: 1) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej; 2) zagospodarowanie poinwestycyjne terenu, w Konopkach Nowych gmina Miłki. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 352.6 KiB)
 • Profil sieci kanaliz. (PDF, 70.8 KiB)
 • Profil sieci wodoc. (PDF, 69.2 KiB)
 • Projekt Techniczny (PDF, 2.6 MiB)
 • Przedmiar sieci wod-kan. (PDF, 125.2 KiB)
 • PZT (PDF, 491.4 KiB)
 • PZT drogi (PDF, 540 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • STWiOR (PDF, 343.7 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 52.8 KiB)
 • Informacja z Sesji otwarcia ofert (PDF, 54 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 66.3 KiB)
54 2017-07-31 2017-08-08 11:00:00 II przetarg ustny nieograniczony Samochodu Specjalnego Pożarniczego STAR w toku
 • Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony (PDF, 54.7 KiB)
 • zdjecia Star (PDF, 130.5 KiB)
 • Zarządzenie 56.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ruchomości (PDF, 118.6 KiB)
55 2017-07-21 2017-07-31 11:00:00 I przetarg ustny nieograniczony Samochodu Specjalnego Pożarniczego STAR w toku
 • Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony (PDF, 53.6 KiB)
 • Zarządzenie 51.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ruchomości (PDF, 117.4 KiB)
 • zdjecia Star (PDF, 130.5 KiB)
56 2017-07-11 2017-07-26 11:00:00 Nazwa zadania: 1) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej; 2) zagospodarowanie poinwestycyjne dróg osiedlowych i chodników w Konopkach Nowych gmina Miłki. w toku
 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 670.5 KiB)
 • 1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38 KiB)
 • 2. S I W Z z załącznikami (PDF, 2.6 MiB)
 • 3. Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 28.4 KiB)
 • 4. STWiOR (PDF, 343.7 KiB)
 • 5. Profil sieci kanaliz (PDF, 70.8 KiB)
 • 6. Profil sieci wodoc (PDF, 69.2 KiB)
 • 7. Projekt Techniczny (PDF, 2.6 MiB)
 • 8. Przedmiar sieci wod-kan (PDF, 125.2 KiB)
 • 9. Przedmiar zagosp.terenu (PDF, 120.4 KiB)
 • 10. PZT (PDF, 491.4 KiB)
 • 11. PZT drogi (PDF, 540 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 57.5 KiB)
57 2017-07-07 2017-07-24 11:00:00 Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N w toku
 • ogloszenie Czyprki (PDF, 983.1 KiB)
 • siwz Czyprki.pdf (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik A formularz oferty (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik D (ZIP, 6.9 MiB)
 • Załącznik E (ZIP, 4.8 MiB)
 • Odpowiedź na zapytania. droga. Miłki-Czyprki (PDF, 61.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 53.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyorze najkorzystniejszej oferty (PDF, 67.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Czyprki (PDF, 109.7 KiB)
58 2017-07-07 2017-07-24 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N w toku
 • ogłoszenie Wyszowate (PDF, 973.3 KiB)
 • siwz Wyszowate (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik A formularz oferty (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik D (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik E (ZIP, 5.2 MiB)
 • Odpowiedź na zapytania. droga.Wyszowate-Ogródki (PDF, 55.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 53.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 42.9 KiB)
59 2017-05-11 2017-05-22 10:00:00 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym pt. "Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu" działek położonych w miejscowości Miłki w toku
 • Zaproszenie (PDF, 185 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 52.5 KiB)
 • Informacja z Sesji otwarcia ofert (PDF, 58.4 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 27.2 KiB)
60 2017-05-09 2017-05-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Usuwanie wyrobór zawierających azbest z terenu Gminy Miłki" w toku
 • Zapytanie ofertowe, 09.05.2017 r. (PDF, 107.4 KiB)
 • Oferta cenowa (_PDF, 42.4 KiB)
 • Wykaz nieruchomości (PDF, 112.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 275.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu