ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
71 2017-01-12 2017-01-30 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Paprotki NR 133004N w toku
 • ogłoszenie nr 6623-2017 (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ Paprotki (PDF, 16.4 MiB)
 • Załącznik A formularz oferty (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik D (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik E specyfikacja (ZIP, 5.1 MiB)
 • Odpowiedz nr 1 na zapytanie wykonwaców (PDF, 2.3 MiB)
 • Infor.z sesji otwarcia ofert (PDF, 275.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 273.4 KiB)
72 2017-01-12 2017-01-24 10:00:00 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym zapytanie o cenę na opracowanie dokumentacji pt."Ścieżka rowerowa po nieczynnych nasypach kolejowych" w toku
 • Zaproszenie (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik (DOC, 55.5 KiB)
 • mapa-trasa przebiegu ścieżki (PDF, 1.6 MiB)
 • Infor.z sesji otwarcia ofert (PDF, 239.1 KiB)
 • Unieważnienie zapytania ofertowego (PDF, 175.1 KiB)
73 2017-01-05 2017-01-20 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 133039N ulica Lipowa w Miłkach w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • Załącznik A formularz oferty (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik D (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik E specyfikacja techniczna (ZIP, 3 MiB)
 • Odp.na pytania wyk. Dot. ZMIANY zał. D i E (PDF, 925.6 KiB)
 • ZMIANA. Załącznik D (ZIP, 3 MiB)
 • ZMIANA. Załącznik E specyfikacja techniczna (ZIP, 2.8 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 247.5 KiB)
 • zawiad o wyb oferty Lipowa Miłki (PDF, 330.7 KiB)
74 2017-01-03 2017-01-11 09:00:00 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki w toku
 • 1. SIWZ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki 3 stycznia 2017 (DOC, 240.5 KiB)
 • 1.1 SIWZ Dowóz 4464.1.2017 (PDF, 11.6 MiB)
 • 2. Załącznik 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOC, 65.5 KiB)
 • 3. Załączniki Nr 23456789 do SIWZ (DOC, 83.5 KiB)
 • 4. Zalacznik 10 Projekt Umowy (DOC, 40 KiB)
 • Odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 932 KiB)
 • 2. Odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 392.4 KiB)
 • Sesja otwarcia ofert 11.01.2017 (PDF, 350.3 KiB)
 • 12. Unieważnienie postępowania (PDF, 276.3 KiB)
75 2016-12-19 2016-12-27 11:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 3.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 11.6 MiB)
 • Uchwała RIO (PDF, 705.1 KiB)
 • Rb-27S IV kw 2014 (PDF, 778.3 KiB)
 • Rb-28S IV kw 2014 (PDF, 1.1 MiB)
 • Rb-27S IV kw 2015 (PDF, 822.5 KiB)
 • Rb-28S IV kw 2015 (PDF, 1.1 MiB)
 • Rb-27S III kw 2016 (PDF, 813.3 KiB)
 • Rb-28S III kw 2016 (PDF, 813.3 KiB)
 • Załącznik A formularz oferty (DOCX, 18.5 KiB)
 • Załącznik B wzory oświadczeń (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik C przynależność do grupy kapitałowej (DOCX, 13.4 KiB)
 • Informajca z sesji otwarcia ofert (PDF, 268.5 KiB)
76 2016-12-09 2016-12-20 10:00:00 II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ruchomości (samochodów) w toku
 • Ogłoszenie przetarg II sprzedaż (PDF, 404.4 KiB)
 • Zarządzenie 112 Regulamin przetarg II (PDF, 865.1 KiB)
 • Zdjęcia samochodu. FORD TRANSIT (ZIP, 2 MiB)
 • Zdjęcia samochodu. BERLINGO (ZIP, 2 MiB)
 • Protokół z przetargu. Ford.Citroen (PDF, 248.3 KiB)
77 2016-12-08 2016-12-15 12:00:00 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Miłki w toku
 • Zał. 1.2. USLUGI POCZTOWE (PDF, 2 MiB)
 • Umowa (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 1.7 MiB)
 • Protokół postępowania - usługi pocztowe (PDF, 414.1 KiB)
 • Protokół otwarcie ofert - usługi pocztowe (PDF, 175.1 KiB)
78 2016-12-05 2016-12-12 11:00:00 dostawa dla Urzędu Gminy Miłki urn wyborczych wykonanych zgodnie z uchwałami i wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej w toku
 • ogłoszenie 05.12.2016 (DOC, 52.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8 MiB)
 • Załącznik Nr 1 (ZIP, 9.9 MiB)
 • Załącznik nr 2 formularz ofertowy (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 wzór umowy (RTF, 116.2 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert - urny (PDF, 224.1 KiB)
 • Urny. Informacja o wyborze oferty (PDF, 586.1 KiB)
79 2016-11-30 2016-12-08 09:00:00 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki unieważniony
 • 1. SIWZ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki 30 listopada 2016 r (DOC, 240.5 KiB)
 • 1. SIWZ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki 30 listopada 2016 r (PDF, 11.6 MiB)
 • 2. Załącznik 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOC, 65.5 KiB)
 • 3. Załączniki Nr 23456789 do SIWZ (DOC, 83 KiB)
 • 4. Zalacznik 10 Projekt Umowy (DOC, 40 KiB)
 • 5.1 Informacja o wysokości środków (PDF, 200.4 KiB)
 • 6.1 Sesja otwarcia ofert 8 grudnia 2016 (PDF, 369.7 KiB)
 • 8.1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 400.1 KiB)
80 2016-11-28 2016-12-12 11:00:00 Postępowanie w trybie: zapytania o cenę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Miłki w toku
 • Zaproszenie do wzięcia udziału (PDF, 909.5 KiB)
 • Załącznik (DOC, 54.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 232.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu