ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
81 2016-11-22 2016-12-06 10:00:00 I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ruchomości w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 460.7 KiB)
 • Zarządzenie (PDF, 1 MiB)
 • Protokół z przetargu (PDF, 269.6 KiB)
82 2016-11-17 2016-11-25 11:00:00 Zapewnienie stałego dostępu do internetu i utrzymanie sieci rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. Nr 1. Szczegółowy opis (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał. Nr 2. Formularz ofertowy (PDF, 725.8 KiB)
 • Zał. Nr 3. Oświadczenie (PDF, 766 KiB)
 • Zał. Nr 4. Projekt umowy (PDF, 2.3 MiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 222.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 226.7 KiB)
83 2016-11-15 2016-11-23 09:00:00 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki rozstrzygnięty
 • SIWZ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki (DOC, 243.5 KiB)
 • SIWZ Skan (PDF, 11.8 MiB)
 • Załączniki Nr 23456789 do SIWZ (DOC, 80 KiB)
 • Zmiana Nr 1 (PDF, 363.4 KiB)
 • 7. Zmiana Nr 1 SIWZ Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki 21 listopada 2016 r. poprawiony termin otwarcia ofert (DOC, 71 KiB)
 • Zalacznik 10 Projekt Umowy.doc (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOC, 65.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 352.2 KiB)
 • Ocena Punktowa (PDF, 285.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 216.2 KiB)
84 2016-11-09 2016-11-14 10:00:00 odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 rozstrzygnięty
 • zapytanie ofertowe (PDF, 1.4 MiB)
 • załączniki do zaproszenia (PDF, 687.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 398.4 KiB)
85 2016-10-21 2016-11-04 10:00:00 projekt na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Rudzie rozstrzygnięty
 • zaproszenie do składania ofert (PDF, 989.3 KiB)
 • załączniki do zaproszenia (DOC, 56 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia oferty (PDF, 42.2 KiB)
 • zawiadomienie (PDF, 46.1 KiB)
86 2016-10-21 2016-11-04 10:00:00 projekt na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych rozstrzygnięty
 • zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1004.6 KiB)
 • załączniki do zaproszenia (DOC, 56 KiB)
87 2016-10-04 2016-10-14 10:00:00 Projekt budowlany utwardzenia terenów Gminy Miłki rozstrzygnięty
 • zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do zaproszenia (DOC, 56 KiB)
88 2016-04-28 2016-05-20 10:00:00 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania usługi pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłki” w toku
 • Usuwanie azbestu- zapytanie ofertowe, 27.04.2016 r (PDF, 740.6 KiB)
 • Wykaz właścicieli, 27.04.2016 r (PDF, 288.3 KiB)
 • Umowa, 27.04.2016 r (PDF, 1.9 MiB)
 • Oferta cenowa, 27.04.2016 r (1) (PDF, 305.1 KiB)
89 2016-03-23 2016-04-12 11:30:00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 41.7 MiB)
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Miłki o Zamówieniu (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wzorami oświadczeń (DOC, 226 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy (DOC, 256.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Program ubezpieczenia (DOC, 484 KiB)
 • Załącznik Nr 4 wykaz majątku i inne dane zamawiającego (XLS, 217 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.04.2016 r. (PDF, 242.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ (PDF, 296.1 KiB)
 • Odpowiedź nr 1 na zapytania wykonawców z dnia 31.01.2016 (PDF, 2 MiB)
 • Odpowiedź nr 2 na zapytania wykonawców z dnia 01.04.2016 r (PDF, 384 KiB)
 • Odpowiedź 3 na zapytania wykonawców z dnia 01.04 2016 (PDF, 386.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 wykaz_majatku_i inne dane zamawiającego z dnia 06 04 2016 (XLS, 222.5 KiB)
 • Odpowiedź 4 na zapytania z dnia 06.04.2016 (PDF, 673.7 KiB)
 • Protokół z sesji otwarcia ofert (PDF, 620.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
90 2016-01-29 2016-02-15 12:00:00 ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU rozstrzygnięty
 • 2016.02.09-ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU (PDF, 751.4 KiB)
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU (PDF, 4.7 MiB)
 • Koncepcja promocji gospodarczej KWJM (PDF, 2.1 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 337.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu