ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-08-06 2019-08-14 09:00:00 WYTWARZANIE DOSTAWĘ I WYDAWANIE POSIŁKÓW OSOBOM UPRAWNIONYM W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 w toku
 • OGŁOSZENIE (PDF, 808.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • ZALACZNIKI A B C (ZIP, 42.6 KiB)
 • ZAL D WZOR UMOWY (ZIP, 143.5 KiB)
 • ZAL E WYKAZ SPRZETU KUCHENNEGO (ZIP, 1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 47.8 KiB)
 • OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (PDF, 140.4 KiB)
2 2019-06-04 2019-06-19 09:00:00 Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Regionalno-Rybacką w miejscowości Marcinowa Wola w toku
 • OGŁOSZENIE (PDF, 1011.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • ZALACZNIKI A B C (ZIP, 47.3 KiB)
 • ZAL D WZOR UMOWY (DOCX, 42.2 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 243.9 KiB)
 • STWIORB (PDF, 932 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 36.7 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE UZP (PDF, 113.6 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE BIP (PDF, 50.4 KiB)
3 2019-05-13 2019-05-29 09:00:00 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Miłki w toku
 • Ogłoszenie UZP (PDF, 974.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik A do SIWZ (DOC, 90 KiB)
 • Załącznik B do SIWZ (DOC, 116 KiB)
 • Załącznik C do SIWZ (PDF, 47.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 124.5 KiB)
 • Klauzula Rodo (PDF, 67.5 KiB)
 • Załącznik C (DOC, 41.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 162.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 130.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 193.6 KiB)
 • Powołanie komisji przetargowej (PDF, 31.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 76.8 KiB)
 • Pismo w sprawie złożenie oświadczenia grupy kapitałowej (PDF, 47.2 KiB)
 • Ocena punktowa (PDF, 60.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 52.3 KiB)
4 2019-03-20 2019-04-08 09:00:00 Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Regionalno-Rybacką w miejscowości Marcinowa Wola w toku
 • OGŁOSZENIE (PDF, 995.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • ZALACZNIKI A B C (ZIP, 47.3 KiB)
 • ZAL D WZOR UMOWY (PDF, 1.2 MiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 243.9 KiB)
 • STWIORB (PDF, 932 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 42.9 KiB)
 • protokół z postępowania (PDF, 64.5 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE UZP (PDF, 275.8 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE BIP (PDF, 47.8 KiB)
5 2019-03-01 2019-03-22 09:00:00 Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki w toku
 • OGŁOSZENIE (PDF, 1020.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • ZALACZNIKI A B C (ZIP, 22 B)
 • ZAL D WZOR UMOWY (DOCX, 46.9 KiB)
 • STWIORB (ZIP, 1.1 MiB)
 • PROJEKT POMOST CZ 1 (PDF, 894.7 KiB)
 • PROJEKT POMOST CZ 2 (PDF, 856.9 KiB)
 • PROJEKT ZAGOSP TERENU CZ 1 (PDF, 632.2 KiB)
 • PROJEKT ZAGOSP TERENU CZ 2 (PDF, 794.2 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 234 KiB)
 • ZALACZNIKI A B C (ZIP, 46.6 KiB)
 • PYTANIE ODPOWIEDZ (PDF, 38 KiB)
 • OGLOSZENIE O ZMIANIE (PDF, 69.1 KiB)
 • SIWZ ZMIANA (PDF, 108.4 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 51.4 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE UZP (PDF, 109.5 KiB)
 • UNIEWAZNIENIE BIP (PDF, 49.4 KiB)
6 2018-12-12 2019-01-10 09:00:00 UREGULOWANIE PUNKTOWEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO - TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁKI w toku
 • OGŁOSZENIE (PDF, 970.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • PROJEKT POMOST CZ 1 (PDF, 894.7 KiB)
 • PROJEKT POMOST CZ 2 (PDF, 856.9 KiB)
 • PROJEKT ZAGOSP TERENU CZ 1 (PDF, 632.2 KiB)
 • PROJEKT ZAGOSP TERENU CZ 2 (PDF, 794.2 KiB)
 • ZALACZNIKI A B C (7Z, 39.7 KiB)
 • ZAL D WZOR UMOWY (PDF, 275.7 KiB)
 • STWIORB (7Z, 1006.7 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 219.3 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 28.1 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 110.2 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 46 KiB)
7 2018-08-03 2018-08-31 10:00:00 UREGULOWANIE PUNKTOWEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO – TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁKI w toku
 • ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • siwz (PDF, 2 MiB)
 • zał A (DOCX, 19 KiB)
 • zał B (DOCX, 23 KiB)
 • zał C (DOCX, 10.8 KiB)
 • Zał D (DOCX, 41.7 KiB)
 • Zał E projekt (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał E przedmiar (PDF, 219.3 KiB)
 • Zał E stwiorb (7Z, 1010.4 KiB)
 • Zał E uzup projekt pomost (PDF, 569.7 KiB)
 • Zał E uzup projekt plaża (PDF, 1.3 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 46.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 50 KiB)
8 2018-07-24 2018-08-08 10:00:00 Modernizacja drogi gminnej nr 133002N w miejscowości Kleszczewo Etap III w toku
 • ogłoszenie (PDF, 1.1 MiB)
 • siwz (PDF, 1.8 MiB)
 • zał A (DOCX, 21.3 KiB)
 • zał B (DOCX, 28.3 KiB)
 • zał C (DOCX, 13 KiB)
 • Zał D (ZIP, 729.4 KiB)
 • Zał E (ZIP, 667.4 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 54.2 KiB)
 • unieważnienie przetargu (PDF, 40.8 KiB)
9 2018-07-18 2018-07-25 10:00:00 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY MIŁKI w toku
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 262.9 KiB)
 • Załącznik nr 1- Formularz oferty cenowej (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 2- Oświadczenie oferenta (DOC, 28.5 KiB)
 • 2015- sprawozdanie RB-27S (PDF, 822.5 KiB)
 • 2015- sprawozdanie RB-28S (PDF, 1.1 MiB)
 • 2015- sprawozdanie RB-N (PDF, 345.8 KiB)
 • 2015- sprawozdanie RB-NDS (PDF, 261 KiB)
 • 2015- sprawozdanie RB-Z (PDF, 94.5 KiB)
 • 2016- sprawozdanie RB-27S (PDF, 825.7 KiB)
 • 2016- sprawozdanie RB-28S (PDF, 1.1 MiB)
 • 2016- sprawozdanie RB-N (PDF, 347.2 KiB)
 • 2016- sprawozdanie RB-NDS (PDF, 260.9 KiB)
 • 2016- sprawozdanie RB-Z (PDF, 94.3 KiB)
 • 2017- sprawozdanie RB-27S (PDF, 838.8 KiB)
 • 2017- sprawozdanie RB-28S (PDF, 1.1 MiB)
 • 2017- sprawozdanie RB-N (PDF, 347.8 KiB)
 • 2017- sprawozdanie RB-NDS (PDF, 261.8 KiB)
 • 2017- sprawozdanie RB-Z (PDF, 95.4 KiB)
 • 2018 I kw.- sprawozdanie RB-27S (PDF, 779.4 KiB)
 • 2018 I kw.- sprawozdanie RB-28S (PDF, 1.1 MiB)
 • 2018 I kw.- sprawozdanie RB-N (PDF, 348.9 KiB)
 • 2018 I kw.- sprawozdanie RB-NDS (PDF, 285.9 KiB)
 • 2018 I kw.- sprawozdanie RB-Z (PDF, 91.3 KiB)
 • Opinia RIO- deficyt 2018 rok (PDF, 56 KiB)
 • Opinia RIO- planowana kwota długu (PDF, 55.6 KiB)
 • Opinia RIO- wykonanie budżetu za 2015 rok (PDF, 137.7 KiB)
 • Opinia RIO- wykonanie budżetu za 2016 rok (PDF, 102.5 KiB)
 • Opinia RIO- wykonanie budżetu za 2017 rok (PDF, 89.5 KiB)
 • Uchwała Nr LIV.333.2018 z 17.07.2018 zmiany WPF (PDF, 986.6 KiB)
 • Uchwała Nr LIV.334.2018 z 17.07.2018 zmiany budżet (PDF, 1.4 MiB)
 • Uchwała Nr XLVI.292.2017 z 28.12.2017 WPF na 2018-2028 (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała Nr XLVI.293.2017 z 28.12.2017 budżet na 2018 (PDF, 3.8 MiB)
 • Uchwała w sprawie emisji obligacji (PDF, 97.9 KiB)
 • Wykonanie budżetu 2017 rok- Zał. Nr 4 (PDF, 693.7 KiB)
 • Wykonanie budżetu 2017 rok (PDF, 3.6 MiB)
 • Informacja o wynikach wyboru oferty (PDF, 35.1 KiB)
10 2018-06-18 2018-07-03 10:00:00 Modernizacja drogi gminnej nr 133002N w miejscowości Kleszczewo Etap III w toku
 • ogłoszenie (PDF, 1.1 MiB)
 • siwz (PDF, 1.8 MiB)
 • zał A (DOCX, 21.3 KiB)
 • zał B (DOCX, 28.3 KiB)
 • zał C (DOCX, 13 KiB)
 • Zał D (ZIP, 724.6 KiB)
 • Zał E (ZIP, 667.4 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 52.9 KiB)
 • unieważnienie przetargu (PDF, 37 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu