ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WYTWARZANIE DOSTAWĘ I WYDAWANIE POSIŁKÓW OSOBOM UPRAWNIONYM W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 Drukuj informację Zamówienie publiczne: WYTWARZANIE DOSTAWĘ I WYDAWANIE POSIŁKÓW OSOBOM UPRAWNIONYM W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

Szczegóły informacji

WYTWARZANIE DOSTAWĘ I WYDAWANIE POSIŁKÓW OSOBOM UPRAWNIONYM W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Miłki

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 582962-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-08-14 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-08-14 09:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-08-06 przez

Treść:

  1. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, w wymiarze nie mniejszym niż 30%
  2. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w 3 szkołach oraz trzyczęściowego posiłku w przedszkolu (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) na terenie Gminy Miłki, w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019.1252 t.j. z dnia 2019.07.05) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154 z dnia 2016.08.01) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu